Transport całopojazdowy (FTL)

w wybranych krajach Europy Centralnej i Wschodniej

  • Krótkie terminy dostaw
  • Odbiory i dostawy dostosowane do potrzeb
  • Ubezpieczenie 500 000 euro na pojedyncze zdarzenie
  • Każdy rodzaj pojazdu
  • Śledzenie pojazdów GPS
  • Stały kontakt z opiekunem

Obsługiwane towary:

Standard

Standard

Towary neutralne, np. artykuły przemysłowe, budowlanka, meble
Chłodnicze

Chłodnicze

Towary wymagające kontrolowanej temperatury np. art. spożywcze, chemiczne
Niebezpieczne

Niebezpieczne

Towary sklasyfikowane jako niebezpieczne (ADR) np. wyroby chemiczne, lakiery
Flower Express

Flower Express

Kwiaty przewożone w specjalnych wózkach (do 43 CC)

Obsługiwane kraje:

Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Włochy, Rosja, Białoruś, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Węgry, Finlandia, Szwecja