Warunki korzystania z serwisu - nota prawna

1. Prawo autorskie

Treść stron internetowych ALSI Express (dalej: ALSI) chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego ALSI nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w żadnym innym celu. ALSI wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo strony internetowe ALSI na swoich komputerach lub drukowali te fragmenty wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji chyba, że ALSI wyrazi na to pisemną zgodę. Wszystkie działania naruszające prawa autorskie ALSI są zabronione. Nazwy produktów ALSI są nazwami handlowymi lub znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Państwa do serwisu internetowego ALSI nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie internetowym ALSI bez uprzedniej zgody ALSI lub innego właściciela tych znaków.

2. Zasady korzystania z serwisu

Treści zawarte w serwisie ALSI mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. Informacje zamieszczone w serwisie ALSI mogą zostać zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. Bez uprzedzenia mogą zostać zmienione zasady korzystania z serwisu. Przesyłając informacje do jednego z naszych serwerów np. pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe potwierdzają Państwo, że: mate­riał nie będzie zawie­rał żad­nych tre­ści nie­zgod­nych z pra­wem lub z innych wzglę­dów nie nada­ją­cych się do publi­ka­cji; dołożą Państwo sta­rań, aby przed prze­sła­niem mate­ria­łów zeska­no­wać i usu­nąć wszel­kie wirusy lub inne cechy mogące pogor­szyć jakość lub uszko­dzić taki mate­riał. ALSI nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

3. Polityka cookies

Serwis internetowy alsiexpress.com wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji. Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. ALSI nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: alsi@alsiexpress.com.